tagIncest/TabooFun with Sister Marathi

Fun with Sister Marathi

bysaagar_manthan©

Note:- If you can’t see or read Marathi fonts properly then go above in your browser’s ‘VIEW’ menu and inside select ‘ENCODING’. Inside select ‘Unicode (UTF-8). Your browser will refresh and you’ll be able to read the fonts properly.


बहिणीबरोबर मजानमस्कार! माझे नाव सागर आहे, वय २०. माझ्या बहिणीचे नाव संगीता आहे आणि तिचे वय २६. ती सहा वर्षाणि माझ्यापेक्षा मोठी आहे. आमचे मध्यम वर्गीय कुटुंब, मुंबईमध्ये लहान फ्लॅटमध्ये रहात आहे. माझे वडील आणि आई दोघेही सर्विस करतात. मी माझ्या बहिणीला संगीताताई म्हणतो आणि मला सगळे सोनु म्हणतात.सुरवातीला मुलगी किंवा बाईबद्दल मला खास आकर्षण नव्हते कारण मी मुलांच्या शाळेत शिकत होतो. आणि आमच्या बिल्डिंगमध्ये माझ्या वयाची कोणी मुलगी नव्हती. शाळेतील काही मुले कधी कधी एखादे सेक्स मॅगझीन आणायचे, त्यातील उघड्या नागड्या बायकांशिवाय मी कधी कोणाला नग्न बघितले नव्हते की कोणाला स्पर्श केला नव्हता. मुलगी, त्यांच्या रेखीव अवयवाबद्दलचे आकर्षण मला माझ्या चवदाव्या वाढदिवसानंतर वाटु लागले. आणि एकच मुलगी माझ्या जवळपास होती, ती म्हणजे माझी मोठी बहीण संगीता.संगीताताई उंचीने माझ्या एवढीच म्हणजे पाच फूट आठ इंच आहे. गोरी गोरी पान आणि आकर्षक फिगर. तिच्या फिगरबद्दलचे बारीक सारीक डिटेल्स देण्याऐवजी मी तुम्हाला एकच नाव सांगतो जर तुम्ही हिन्दी सिनेमा बघत असाल तर... माझी बहीण संगीता, हिन्दी सिनेमाची नटी ’झीनत अमान’ सारखी दिसते. झीनत अमानपेक्षा थोडी लहान पण तिच्या सारखीच उन्नत उरोज, खोल बेंबी आणि भरीव नितंब.मला आठवते माझ्या या सेक्सी बहिणीमुळे मी सर्वात प्रथम कसे हस्तमैथुन केले आणि प्रथमच मी कसा सत्खलित झालो. एका रविवारी सकाळी मी बाथरुममध्ये अंघोळीला गेलो होतो. माझ्या आधी संगीताताईने अंघोळ केली होती. मी बाथरुमचा दरवाजा बंद केला आणि माझे सगळे कपडे काढुन मी नागडा झालो. पहाटेचा ताठरपणा माझ्या लंडात होता तेव्हा मी लंड हातात घेवून हलवायला लागलो.अचानक माझे लक्ष बाथरुमच्या कोपऱ्यात गेले जेथे संगीताताईचा नाईटगाऊन इतर कपड्यावर पडला होता. तिच्या गाऊन खालुन मला काहीतरी काळ्या रंगाच्या कपड्याचा तुकडा दिसला. मी तो ओढला आणि संगीताताईची काळी ब्रेसीअर बाहेर आली. जसे मी त्या ब्राला स्पर्श केला माझा लंड ताठ व्हायला लागला. मी गाऊन पुर्ण उचलला आणि संगीताताईची डार्क ब्लु कलरची अंडरवेअर खाली पडली. मी ती अंडरवेअर उचलली. आता माझ्या एका हातात संगीताताईची ब्रेसीअर होती तर दुसऱ्या हातात तिची अंडरवेअर होती.माझ्या बहिणीची अंर्तवस्त्र अशी हातात धरुन मी खूप उत्तेजीत होत होतो. हीच ती ब्रा जी तिचे भरदार स्तन धरुन रहातात, हीच ती अंडरवेअर जी तिचा सगळ्यात खाजगी भाग झाकते, तिची पुच्ची! असल्या विचाराने मी वेडापिसा झालो. मी सांगु शकत नाही त्यावेळी मी त्या अंर्तवस्त्राबरोबर काय काय केले. मी त्यावरुन हात फिरवला, त्याचा वास घेतला. ती ब्रा आणि अंडरवेअर मी तोंडात घेवुन चोखली. माझ्या ताठ झालेल्या लंडावर मी ती अंर्तवस्त्र चोळली. मी माझ्या बहिणीची ब्रेसीअर माझ्या छातीवर घातली, माझ्या ताठ झालेल्या लंडावरुन मी तिची अंडरवेअर घातली. तो अंडरवेअरचा कपडा माझ्या कडक लंडावर ताणला होता आणि तंबुसारखा दिसत होता.शेवटी माझे लक्ष बाथरुममध्ये एका हूकावर अडकवलेल्या हँगरवर गेले आणि मला एक कल्पना सुचली. मी संगीताताईचा गाऊन उचलून त्या हँगरला अडकवला. नंतर मी आजुबाजूला बघितले आणि मला काही कपड्याच्या पिना दिसल्या. मी त्या पिना घेवून संगीताताईची ब्रा, गाऊनच्या वरच्या भागाला लावली आणि तिची अंडरवेअर, खालच्या भागाला लावली. जेव्हा मी गाऊनकडे बघितले तेव्हा मला असे भासले की माझी संगीताताई ब्रा आणि अंडरवेअर वर तेथे उभी आहे.नंतर मी संगीताताईच्या गाऊनला चिकटलो आणि तिच्या ब्रा चा कप चोखु लागलो. तसेच खाली माझा ताठ लंड मी तिच्या अंडरवेअरवर घासुन माझी कमर हलवू लागलो, जसे काही मी संगीताताईला झवत आहे. मी इतका उत्तेजीत झालो होतो की माझा लंड प्रमाणाच्या बाहेर कडक आणि मोठा झाला होता. आणि अचानक माझ्या लंडातुन विर्याची पिचकारी उडाली. मला माहित नाही किती विर्य माझ्या लंडातून बाहेर आले. एका पाठोपाठ एक, आचके देत माझा लंड विर्य सोडु लागला, ज्यावर संगीताताईचे नाव होते. माझ्या विर्याने संगीताताईच्या अंडरवेअरचा पुढचा भाग आणि तिचा गाऊन भरला. आयुष्यात प्रथमच मी सत्खलित झालो.माझे पहिले विर्य सत्खलन इतके तीव्र होते की माझे पाय लटपटायला लागले आणि मी मटकन खाली बसलो. काही वेळानंतर मी भानावर आलो. मी उठलो आणि अंघोळ करायला लागलो. गरम पाण्याने अंघोळ करुन मी ताजातवाना झालो. बाथरुममधुन बाहेर येण्याआधी मी संगीताताईचा गाऊन, ब्रा आणि अंडरवेअर काढली आणि त्यावरील माझे विर्य साफ करुन जसे होते तसे कोपऱ्यात ठेवले.त्यानंतर अशा तऱ्हेने बाथरुममध्ये मैथुन करणे हा माझा आवडता प्रकार झाला. अर्थात! मी तसे फक्त रविवारी करु शकत होतो कारण रविवारी सुट्टी असते आणि फक्त त्याच दिवशी मी संगीताताईनंतर अंघोळीला जावु शकत होतो. जो पर्यंत संगीताताई बाथरुममध्ये अंघोळीला जात नाही तोपर्यंत मी अंथरुणातुन उठतच नसे. म्हणजे तिच्या मागे अंघोळीला माझाच नंबर! आई आणि बाबा सकाळी लवकरच उठायचे आणि बहुतेक वेळा आई किचनमध्ये नाश्ता करत असायची आणि बाबा बाहेर गेलेले असायचे.इतर वेळी मी संगीताताईला डोळ्यासमोर आणुन टॉयलेट मध्ये हस्तमैथुन करायचो. सुरवातीला मी मुठ मारताना विचार करायचो की माझी बहीण संगीता, संपुर्ण नागडी कशी दिसत असेल? तिचे पुष्ट उरोज, भरीव नितंब कसे दिसत असतील? नंतर मी माझ्या बहिणीला झवण्याची स्वप्न बघु लागलो. माझा लंड हातात घेवुन मी हलवायचो आणि कल्पना करायचो की संगीताताईच्या पुच्चीमध्ये मी माझा कडक लंड घालुन तिला झवत आहे. अर्थात! माझ्या या सख्ख्या बहिणीच्या वासनेबद्दल मी कधी कोणालाही सांगितले नाही आणि संगीताताईला सुद्धा ते कळु दिले नाही.चोवीस तास माझ्या मनात संगीताताईचा विचार असायचा. जेव्हा मी घरात असायचो तेव्हा मी संगीताताईला, तिच्या नकळत निरखत असे. ती कपडे बदलत असताना किंवा आईला कामात मदत करत असताना तिच्या मादक शरिराचे जे अवयव दिसतील ते मी चोरुन बघायचो. आमचे घर लहान असल्यामुळे तिच्या लुसलुशीत शरिराचा स्पर्श करण्याची संधी मला कित्येकदा मिळायची. पण संगीताताईच्या भरगच्च स्तनांना आणि भरीव नितंबाना स्पर्श करण्यासाठी मी मरत असे.संगीताताईच्या छातीच्या उभाराना स्पर्श करण्याचा माझा सगळ्यात आवडता प्रकार म्हणजे संध्याकाळी मेन रोडवर बघत बाल्कनीत उभे रहाणे. आमची बाल्कनी अशी होती की लांबी अरुंद गल्लीच्या दिशेने होती तर रुंदी मेन रोडच्या दिशेने होती. बाल्कनीची रुंदी दोन माणसे जेमतेम उभी रहातील एवढी होती. मी हाताची घडी करुन बाल्कनीच्या रुंदीच्या मध्ये उभा राही, रेलींगवर हात ठेवून आणि मुद्दाम माझ्या हाताची बोटे माझ्या दंडावर ठेवत असे.कधी कधी संगीताताई बाल्कनीत येई आणि मी सरकुन तिला जागा देई. मी जेमतेम इतकाच सरके की तिला माझ्या अंगावर रेलुन उभे रहावे लागे. त्यामुळे तिच्या छातीचे उभार माझ्या दंडावर दाबले जायचे. माझ्या दुसऱ्या हाताची बोटे तेथे दंडावर असायची त्याना तिच्या गुबगुबीत स्तनांचा स्पर्श व्हायचा. मी माझ्या बोटांची काळजीपुर्वक हालचाल करायचो की तिला वाटणारच नाही की मी तिच्या स्तनाचे स्पर्शसुख घेत आहे. अहाहा! काय मुलायम स्पर्श भासायचा संगीताताईच्या छातिचा... मऊ.. मऊ.. तरीही कडक! खाली तिच्या नितंबाचा स्पर्श माझ्या साईडला व्हायचा. अशा तऱ्हेने कित्येक वेळा मी संगीताताईच्या शरीराचे स्पर्शसुख घ्यायचो.मला वाटले संगीताताईला कधी कळणार नाही की माझ्या मनात तिच्याविषयी काय विचार आहेत किंवा मी तिच्या स्पर्शाचे कसे सुख घेतो. तिला कळणारही नाही की तिच्या सख्ख्या भावाच्या मनात तिच्याविषयी वासना आहे. पण मी चुकत होतो. शेवती संगीताताईला कळले.. तिने मला रंगेहात पकडले!एकदा संगीताताई किचनमध्ये कपडे बदलत होती आणि किचनचा पडदा थोडा उघडा होता. मी हॉलमध्ये बसुन टीव्ही बघत होतो आणि तेथुन मला संगीताताई साईडने पुर्ण दिसत होती. जसा तिने कमीज काढला माझे डोळे तिच्या ब्रा घातलेल्या छातीवर खिळले. माझ्या लक्षात आले नाही की तिच्या समोर भिंतीवर आरसा होता आणि त्यातुन तिचे लक्ष माझ्याकडे गेले. तिच्या लक्षात आले की माझ्या नजरेचा रोख तिच्या छातीवर आहे आणि ती जागीच स्तब्ध झाली. ती का थांबली हे बघण्यासाठी मी नजर उचलली आणि माझी न तिची नजरानजर आरश्यात झाली.मी ओशाळलो आणि नजर फिरवून टीव्ही बघायला लागलो. माझी छाती जोरजोराने धडधडायला लागली. बापरे! संगीताताईला कळले मी तिच्या छातीकडे बघत होतो. ती काय विचार करत असेल? ती मला नालायक, बेशरम, काय काय समजत असेल? आता ती काय करेल? तिला माझा खुप राग येत असेल. ती आई, बाबाना सांगेन का? हजारो प्रश्न माझ्या मनात उठले आणि मी घाबरलो. नंतर ती कपडे बदलून बाहेर आली तेव्हा तिच्याकडे बघायची सुद्धा माझी हिम्मत नव्हती. त्या पुर्ण दिवशी आणि पुढील २/३ दिवस मी शक्यतो घराबाहेर राहुन तिला टाळले. मला भीती वाटत होती की ती मला खडसावून विचारेन किंवा आई, बाबाना सांगेन. पण तसे काही घडले नाही.मला थोडे हायसे वाटले आणि दिलासा आला. नंतर पुन्हा मी संगीताताईला चोरुन बघायला लागलो. तिने पुन्हा २/३ वेळा मला तिला बघताना पकडले. पण आश्चर्य म्हणजे ती मला काहीही बोलली नाही की तिने कोणाला सांगितले नाही. मीपण आता तिला उघडपणे बघु लागलो.एका संध्याकाळी संगीताताई आणि मी नेहमीसारखे बाल्कनीत उभे होतो. आमची बाल्कनी अरुंद गल्लीत आहे त्यामुळे तेथे थोडा अंधार होता. तिची छाती माझ्या दंडावर साईडने दाबली गेली होती आणि माझ्या बोटांचा स्पर्श छातीला होत होता. तिच्या ते कदाचित लक्षात आले नसावे नाहीतर ती अशी कधीच उभी राहीली नसती. जरी आम्ही शाळा आणि कालेज बद्दल बोलत होतो तरी माझ्या मनात तिच्या गुबगुबीत छातीच्या होणाऱ्या स्पर्शाचे विचार होते.संगीताताईबरोबर बोलताना मी माझ्या बोटांची बारीक हालचाल केली जी तिच्या छातीच्या उभारांना स्पर्श करत होती. तिच्या ते लगेच लक्षात आले कारण ती बोलायची थांबली. पण तिने काहीही हालचाल केली नाही व जागीच स्तब्ध उभी राहीली. ते पाहुन मी धाडस केले आणि माझी पाचीही बोटे तिच्या मऊ छातीवर ठेवली. मी उत्तेजीत झालो होतो आणि घाबरलो सुद्धा होतो की तिची प्रतीक्रीया काय असेल? पण तिने काहीही हालचाल केली नाही. फक्त चेहरा वळवून एकदा माझ्याकडे बघितले आणि पुन्हा ती रस्त्यावर बघायला लागली. माझी तिच्याकडे बघायची हिम्मत झाली नाही. मीपण समोर रस्त्यावर बघु लागलो आणि हळुहळु संगीताताईच्या मऊ छातीच्या उभारावरुन बोटे फिरवु लागलो.मी संगीताताईच्या डाव्या बाजुला होतो आणि तिच्या डाव्या स्तनावरुन बोटे फिरवत होतो. नंतर मी बिनधास्तपणे माझ्या पुर्ण पंज्याने माझ्या बहिणीचे स्तन कुरवाळू लागलो. तिच्या छातीचे उभार बरेच मोठे होते आणि माझ्या हातात मावत नव्हते. मी खालचा अर्धा भाग दाबायचो तर कधी वरचा अर्धा भाग तर कधी मधला भाग दाबायचो. संगीताताईचे भरदार स्तन मी दाबत होतो त्याने ती उत्तेजीत झाली होती हे माझ्या लक्षात आले कारण तिची स्तनाग्रे मोठी आणि कडक झाली होती. तिने घातलेल्या कमीज आणि ब्रेसीयरचे मटेरीयल पातळ होते त्यामुळे मला स्पष्टपणे जाणवत होते की तिची स्तनाग्रे रबरासारखी कडक झाली होती.अ हा हा! संगीताताईची मऊ मऊ आणि तेवढीच कडक छाती दाबण्याचा तो पहिलाच अनुभव मी कधीच आयुष्यात विसरु शकत नाही. स्वर्गसुख होते ते! मला आठवत नाही किती वेळ मी तिची छाती दाबत होतो. आश्चर्य म्हणजे ती अजिबात मला थांबवत नव्हती आणि तिचे स्तन मला दाबु देत होती. तुम्ही विचार करा मी केवढा उत्तेजीत झालो असेल.... माझी सख्खी मोठी बहीण... मला, तिच्या लहान भावाला... स्व:ताची छाती दाबुन देत होती. मी संगीताताईची छाती दाबायचो थांबलोच नसतो जर आईने तिला किचनमधुन हाक मारली नसती तर.... ती कधी शांतपणे निघुन गेली ते मला कळलेच नाही. त्या रात्री मला क्षणभरही झोप लागली नाही. रात्रभर माझ्या मनात संगीताताईच्या मऊ आणि कडक छातीच्या स्पर्शाचा विचार होता.दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मी पुन्हा बाल्कनीत उभा होतो, आदल्या दिवशीप्रमाणे संगीताताई येवून उभी राहिल याची वाट बघत. आणि ती आली. पण ती नेहमीसारखी मला चिटकून उभी न रहाता थोडी बाजुला उभी राहिली. मी पाच मिनीटे वाट बघितली आणि वळुन तिच्याकडे बघितले. तिनेही वळुन माझ्याकडे बघितले. मी ओशाळुन हसलो पण ती हसली नाही आणि पुन्हा रस्त्यावर बघायला लागली."जवळ ये ना, ताई" मी तिला म्हटले."का?" तिने शांतपणे विचारले."मला हात लावायचा आहे ती...." मी पुर्ण बोलु शकलो नाही."हात लावायचा..? कुठे?" तिने मला विचारले."तुला माहीत आहे कुठे ते.." मी म्हटले."मला नाही माहीत" तिने उत्तर दिले."अग! कालच्या सारखा.... तुझ्या छातीला...." मी बिनधास्तपणे म्हटले."आई येईल कदाचित!" ती म्हणाली."ती आली तर आपल्याला कळेल लगेच... आणि आपण पाठमोरे आहोत. तिला कळणार नाही" मी उत्तर दिले.ती काही बोलली नाही आणि शांत उभी राहीली."प्लीज ताई! ये ना जवळ!" मी काकुळतेने म्हटले.आणि संगीताताई जवळ सरकली! पण जेमतेम मला स्पर्श होईल इतकी. कालच्या सारखी पुर्ण चिटकुन नाही. कदाचित तिला लाज वाटली असावी. आधी ती कित्येक वेळा निरागसपणे मला चिटकुन उभी रहायची. पण आता तिला माहीत आहे तिचा लहान भाऊ काय करणार आहे तेव्हा ती कशी काय मला बिनधास्त चिटकुन उभी राहिल? मग मीच तिला जवळ ओढले.आता संगीताताईच्या छातीचे उभार कालच्या सारखेच माझ्या दंडावर साईडने दाबले गेले. मी दोन मिनीटे थांबलो आणि नंतर माझा हात तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवला. आणि पुन्हा मला स्वर्गसुख मिळाले! आता मी जास्त आत्मविश्वासाने माझ्या बहिणीचे स्तन दाबू लागलो. तिनेही हाताची घडी करुन हात रेलींगवर ठेवले आणि तिच्या हाताखालुन मी तिचे स्तन दाबत होतो. तिची स्तनाग्रे पुन्हा ताठ झाली. तिच्या कमीज आणि ब्राच्या पातळ कपड्यावरुन तिची ताठ स्तनाग्रे मला स्पष्ट जाणवत होती. मग मध्ये मध्ये मी बोटाच्या चिमटीत तिची स्तनाग्रे धरुन दाबू लागलो. जेव्हा मी तसे दाबायचो तिचे शरीर ताठ व्हायचे."हळु दाब...! मला त्रास होतोय..." अगदी शांत आवाजात संगीताताईने म्हटले.मग मी थोडा थंडावलो आणि हळुवारपणे संगीताताईचे स्तन कुरवळायला लागलो. आम्ही कोठल्यातरी फालतु विषयावर बोलुन असे दाखवत होतो की आम्ही गंभीरपणे बोलत आहोत. पण खरेतर मी माझ्या बहिणीची छाती आमच्या हाताखालून दाबत होतो. जेव्हा आईने हाक मारली तेव्हा ती निघुन गेली.असे काही दिवस चालू राहिले. मी संगीताताईचे भरदार उरोज दिवसेंदिवस जास्त आत्मविश्वासाने दाबत होतो. फक्त प्राब्लेम हा होता की एका वेळी मला तिचा एकच उरोज दाबायला मिळायचा. म्हणजे जेव्हा ती माझ्या डाव्या बाजुला उभी राही तेव्हा मला तिचा उजवा स्तन दाबायला मिळायचा आणि जेव्हा ती माझ्या उजव्या बाजुला उभी राही तेव्हा मला तिचा डावा स्तन दाबायला मिळायचा. मला आता संगीताताईचे दोन्ही स्तन एकाच वेळी दाबावेसे वाटत होते पण त्याजागी तसे उभे राहुन ते शक्य नव्हते. मी त्यावर विचार करायला लागलो की ते कसे शक्य होईल.एके दिवशी संध्याकाळी मी हॉलमध्ये बसुन टिव्ही बघत होतो. आई किचनमध्ये स्वयंपाक करत होती आणि संगीताताई तिला मदत करत होती. थोड्यावेळाने संगीताताई बाहेर आली. मी पलंगावर पाय पसरुन, भिंतीला टेकुन बसलो होतो. ती आली आणि पलंगावर बसली. दोन मिनीटे ती टीव्ही बघत राहिली आणि नंतर तिने पेपर उचलला आणि वाचायला लागली. ती मांडी घालुन माझ्या उजव्या बाजुला पायाशी बसली होती. माझ्या पाऊलाचा हलकासा स्पर्श तिच्या मांडीला होत होता. दोन्ही हाताने पेपर उघडा धरुन ती वाचत होती.मी पाठमोऱ्या संगीताताईचे निरीक्षण करायला लागलो. तिने सफेद रंगाचा टि-शर्ट घातला होता आणि त्यातून मला तिची काळी ब्रेसीयर स्पष्ट दिसत होती. तिला तशी पाठमोरी बघुन मी उत्तेजीत झालो. पटकन माझ्या लक्षात काहीतरी आले आणि मी हळुच हसलो. मी हलकेच संगीताताईच्या पाठीवर हात ठेवला. ती जागीच स्तब्ध झाली. मी हळुहळू तिच्या पाठीवरुन वर खाली हात फिरवायला लागलो."काय करतोयस, सोनु तू?" तिने हळु आवाजात विचारले."काही नाही! तुझ्या पाठीवरुन हात फिरवत आहे" मी म्हटले."मुर्ख आहेस का तु? आई बघेन ना किचन मधुन?" तिने काळजीच्या स्वरात विचारले."तिला कसे काय दिसेल बरे?" मी विचारले."तिने वळुन बघितले तर दिसेल ना तिला" तिने म्हटले."कसे काय दिसेल तिला?" मी पुन्हा विचारले."म्हणजे काय?" तिने त्रासीक स्वरात म्हटले."म्हणजे असे की तु पेपर समोर धरला आहेस. जरी तिने वळुन बघितले तरी तिला फक्त आपले डोके दिसेल, खालचा भाग नाही." मी चतुरपणे उत्तर दिले."तू.. ना...! स्मार्ट आहेस नालायका, तू! तिने मंदपणे हसत म्हटले.संगीताताई तसाच पेपर समोर उघडा धरुन वाचू लागली आणि मी तिच्या पाठीवरुन वर खाली हात फिरवू लागलो. मध्ये मध्ये मी तिच्या टी-शर्ट मधुन दिसणऱ्या ब्रेसीयरच्या पट्टीवरुन बोट फिरवायचो. थोडा वेळ तसा हात फिरवून झाल्यावर मी माझा हात तिच्या उजव्या काखेतून नेला आणि थोडावेळ तेथे वर खाली फिरवत राहिलो. नंतर मी थोडा पुढे वाकलो आणि माझा उजवा हात तिच्या उजव्या स्तनावर ठेवला. नंतर माझा डावा हात तिच्या डाव्या स्तनावर ठेवला. संगीताताई काहीही हालचाल करत नव्हती व पेपर समोर धरुन होती. तिची मुक संमती आहे असे गृहीत धरुन मी आता तिचे दोन्ही स्तन हळु हळू कुस्करायला लागलो. काय सांगु तुम्हाला माझी अवस्था? असे दोन्ही हाताने एकदम माझ्या बहिणीचे भरदार स्तन दाबायला मिळावे म्हणुन मी झुरत होतो.पुर्ण वेळ संगीताताई शांत बसुन मला तिची भरदार छाती दाबू देत होती. मी पण या संधीचा पुर्ण फायदा घेत होतो. तिचा उजवा स्तन दाबत राहुन मी माझा डावा हात मागे आणला आणि तिच्या पाठीवरुन वर खाली फिरवायला लागलो. जेव्हा मी हात वर न्यायचो तेव्हा मी तिचे टी-शर्ट वर ओढायचो. पण ते वर होत नव्हते कारण तिच्या नितंबाखाली ते अडकले होते. मी जोराने ओढायचा प्रयत्न केला पण ते वर झाले नाही."ताई! जरा... वर...." मी हळुच तिला म्हटले.संगीताताईच्या लक्षात आधीच आले होते की माझ्या मनात काय आहे ते. तिने आपले नितंब हलकेच वर केले आणि मी टी-शर्ट वर खेचला. नंतर मी माझा हात टी-शर्टखालून तिच्या उघड्या पाठीवर ठेवला. आ हा हा! काय मुलायम त्वचा होती संगीताताईची! अगदी रेशमावरुन हात फिरवल्यासारखा वाटत होता. हळुहळू मी तिच्या उघड्या पाठीवरुन वर खाली हात फिरवू लागलो. जसे मी हात वर न्यायचो तसे तिचे टी-शर्ट वर होऊन मला तिची गोरी गोरी पाठ उघडी दिसत होती. मग मी दोन्ही हाताने पाठीवरुन टी-शर्ट वर केला आणि तिच्या उघड्या पाठीचे निरीक्षण करायला लागलो.संगीताताईच्या गोऱ्या गोऱ्या पाठीवर ती काळ्या रंगाची ब्रेसीयर अगदी उठून दिसत होती. तिची ब्रा नक्कीच घट्ट होती कारण ब्राची पट्टी तिच्या पाठीवर रुतून बसली होती आणि पट्तिच्या बाजूने तिची स्कीन फुगून आली होती. तिच्या खांद्यावरुन ब्राची पट्टी परफेक्टली खाली येऊन खालच्या आडव्या पट्तिला हूकने अटॅच्ड झाली होती आणि खालची आडवी पट्टी दोन्ही बाजुने तिच्या हाताखालून पुढे जात होती. मला तिच्या डाव्या स्तनाचा थोडासा भाग दिसत होता. काय दृश्य दिसत होते ते!मी हळुहळू संगीताताईच्या ब्रेसीयरच्या पट्टीवरुन बोट फिरवायला लागलो. तिचे अंग शहारले जेव्हा मी हळुवारपणे तिला स्पर्श केला. कारण तिच्या पाठीवरील केसांची लव ताठ झालेली मला दिसली. पाठीवर तिच्या संपुर्ण ब्रेसीयरवरुन हात फिरवल्या नंतर मी हात तसाच फिरवत काखे खालुन पुढे नेला आणि अलगद तिचे स्तन धरले. तसे संगीताताईच्या फक्त ब्रेसीयर घातलेल्या भरीव स्तनांना हात लावून मी खूपच उत्तेजीत होत होतो. कारण या आधी मी तिचे स्तन कमीज आणि ब्रा वरुन दाबले होते. आणि आता एक कपडा कमी होता. हळुहळू मी तिचे स्तन कुस्करू लागलो. उत्तेजनेमुळे ताठर झालेली तिची स्तनाग्रे मला जाणवत होती आणि त्यांना ब्रेसीयरच्या पातळ मटेरीयल वरुन चिमटीत पकडुन दाबायला मला मजा वाटत होती. बराच वेळ मी तसे संगीताताईचे दोन्ही उरोज एकाच वेळी बिनधास्तपणे दाबत होतो.मी असे माझ्या मोठया बहिणीचे उन्नत स्तन दाबत होतो आणि पुर्ण वेळ आमची आई किचनमध्ये स्वयंपाक करत होती. आम्ही जेथे बसलो होतो तेथुन ती आम्हाला पुर्ण दिसत होती. कधी कधी ती किचनमध्ये इकडून तिकडे जात येत होती काही करण्यासाठी. पण तिने आमच्याकडे नजर टाकली तर तिला फक्त संगीताताईचे पेपर वरुन डोके आणि माझे पाय दिसत असावेत. कधी तिला स्वप्नातपण वाटणार नाही की तिच्या पाठीमागे तिचा लहान मुलगा तिच्या मोठया मुलीची छाती दाबत आहे. मला संगीताताईचे आश्चर्य वाटत होते की ती कशी काय मला एवढी निर्लज्जपणे तिची छाती दाबुन देत होती.अर्थात! माझी मजा होती तसे बहिणीचे स्तन दाबायला मिळत होते म्हणून. त्या संधीचा पुर्ण फायदा घ्यायचा मी ठरवले. मी माझे हात पाठी आणून तिच्या ब्रेसीयरच्या हूकवर ठेवले आणि तिची ब्रेसीयर ओपन करायला लागलो. पाठीवर हूक असलेली तिची ब्रेसीयर नक्कीच घट्ट होती कारण सहजपणे ती उघडत नव्हती. मी काय करतोय हे तिच्या लक्षात येण्या आधी ब्राचा हूक निघाला आणि पट्टे तिच्या काखे खालून पुढे गेले.संगीताताई ताठ झाली आणि मला काहीतरी बोलणार तेवढ्यात आई हॉलमध्ये आली. मी पटकन संगीताताईचा टी-शर्ट खाली करुन सरळ केला. आई पलंगाच्या बाजुला येवून काहीतरी घेऊ लागली आणि संगीताताईला विचारु लागली. संगीताताईने तसेच पेपर धरत तिला उत्तर दिले. साईडने आईने बघितले तेव्हा तिला संगीताताईची पाठ आणि मी तिच्या पाठीमागे बसलेलो दिसलो पण तिला कसला संशय आला नाही. नंतर आई परत कीचनमध्ये गेली आणि काम करु लागली. संगीताताईने पेपरवरुन तिला बघितले आणि हळु आवाजात मला म्हटले,"चल सोनू! माझ्या ब्राचा हूक लाव!""मी लावू? पण मला नाही लावता येणार.""का? तुला हूक काढता येतो आणि लावायचा माहीत नाही का?""तसे नाही, ताई! तुझी ब्रा खूप घट्ट आहे." मी उत्तर दिले."ते काही मला माहीत नाही! तु हूक काढलाय तर तुच लावायला पाहीजे." तिने त्रासीक स्वरात म्हटले."पण ताई! तु का लावत नाहीस?" मी हताशपणे विचारले."अरे मुर्खा! मी नाही ना लावू शकत. जर मी हात पाठी घेतले तर पेपर कोण धरेल पुढे? आणि पेपर खाली ठेवला तर आईला सगळा तमाशा दिसेल ना, नालायका!" तिने रागात म्हटले.मला समजेना काय करावे ते? मी तिला म्हटले मी प्रयत्न करतो. मग मी माझे हात तिच्या टी-शर्ट खाली घातले. नंतर दोन्ही बाजुने तिच्या ब्रेसीयरची पट्टी मी पाठीवर ओढली आणि हूक लावायचा प्रयत्न केला. पण तिची ब्रेसीयर खुप घट्ट असल्यामुळे मला हूक लावता येत नव्हता. हे घडत असताना पुर्ण वेळ आमचे लक्ष किचनमध्ये आईवर होते. तिचे काम जवळ जवळ संपले होते आणि कोठल्याही क्षणी ती हॉलमध्ये येऊ शकत होती. संगीताताईने जरा वाट पाहिली आणि म्हटले,"गाढवा..! चल! हा पेपर धर असा पुढे. मी हूक लावते."मी संगीताताईच्या दोन्ही बाजुने हात वर करुन पेपर पुढे धरला. लगेच तिने टी-शर्ट खालून हात पाठी आणले आणि ब्राचा हूक लावायला लागली. मी पाठून तिचे निरीक्षण करत होतो. तिला सुध्दा हूक लावायला त्रास होत होता पण तिने कसाबसा तो लावला. जसा तिने ब्राचा हूक लावून हात पुढे आणुन पेपर पुन्हा धरला, आईने वळून हॉलमध्ये प्रवेश केला. मी पाठी सरकून व्यवस्थित बसलो. आई सुध्दा पलंगावर येऊन बसली आणि संगीताताई बरोबर बोलू लागली.नंतर मी हळूच तेथून सटकलो आणि बाथरुममध्ये पळालो. झाल्या प्रकाराने मी उत्तेजीत झालो होतो आणि माझा लंड ताठ झाला होता. तुम्हाला हे सांगायची गरजच नाही की बाथरूममध्ये मी ते सगळे आठवून जोरात मुठ मारली आणि माझे एक पावरफूल विर्य सत्खलन झाले.

Report Story

bysaagar_manthan© 5 comments/ 145592 views/ 5 favorites

Share the love

Report a Bug

Next
4 Pages:123

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel