Orospu Göknil Hanım Venedik'te

bylulukucu©

Demir artık karımın zevkini arttırmak lazım diyerek odaya geri döndü. Silviyo'nun omuzuna dokunarak;

"Şimdi sen karımı bırak, sırt üstü yatağa yat" dedi.

Silviyo Demir'in dediğini yaparak sırt üstü yatağa yattı. Eski tip yüksek yatağın kenarından ayakları yere doğru sarkıyordu. Demir karısını yataktan aldı, yüzünü kendine doğru çevirterek götünü Silviyo'nun kalın damarlı sikine oturttu. Götten yediği yarak önce biraz canını acıttı ama arkasından alacağı zevki düşünerek yarrağın üsütnde gidip gelmeye başladı. Demir de artık yatağa önden yaklaşıp sikini karısının amına soktu. Parçalarcasına bir harketle büstiyerini çıkarttı. İki göğsünü avuçladı ve mıncıklarken taşlaşmış uçlarını ısırmaya başladı.

Orospu Göknil Hanım zevkten çıldırmaya başlamıştı. Götünde Silviyo'nun, amında Demir'in siki durmadan çalışıyordu. Bunun üzerine bir de kocasının göğüslerini hoyratça mıncıklaması eklenince daha fazla dayanamadı;

"AAAAAAhhhhhhhhhhh, yırtın, parçalayın, amımı, götümü, erkelerim benim" diye çığlıklar atmaya başladı. Artık daha fazla dayanamadı ve gelmeye başladı. Amı ve götü zevkten titrerken Silviyo ve Demir'in de geldiklerini fark etti. Her ikisinin de dölleri iş gördükleri deliklerden dışarıya taşmaya başlamıştı. Kendi suları ile birlikte karışan döller, Orospu Göknil Hanım'ın bacaklarının arasından nehir gibi akıyordu. Üçü birden yatağın üzerine yığıldılar.

"Teşekkür ederim Silviyo, karıma bu zevki tattırmama yardımcı olduğun için."

"Esas benim için zevkti karın gibi bir orospuyu sikmek. Ben teşekkür ederim benimle paylaştığın için."

"Hayatım sen ne diyorsun? çift yarak yemek senin de hoşuna gitti mi?"

"Evet kocacığım, harikaydı ama bir deliğim boş kaldı" diye kıkırdadı Orospu Göknil Hanım.

"Amma doymaz kaltaksın ya! olsa üçüncü yarrağıda yiyecektin demek?" dedi Demir.

Tam o sırada odanın kapısı çaldı. Oda servisi sütü getirmişti. İçlerinde en düzgün durumda Silviyo olduğu için kapıya doğru o gitti. Orospu Göknil Hanım arkasından seslendi;

"Silviyo o genci içeri alsana. Tam istediğim gibi olacak üç delik üç yarak."

"Tabi sen nasıl istersen. Kocan da okey derse neden olmasın?"

"Battı balık yan gider, karım istiyorsa neden olmasın?" diye onayladı Demir.

İçeri giren genç sütü masaya bırakırken Silviyo güzel bir bahşiş verdi ve İtalyanca birşeyler söylemeye başladı. Orospu Göknil Hanım 20-22 yaşlarındaki, sarı saçlı, açık renk gözlü bu gençi gözleri ile yiyip bitirirken Demir'e "siki senin ve Silviyo'nunki kadar büyük değil galiba ama sik siktir. Onunkini ağzıma alacağım hayatım"dedi. Silviyo gençle konuşmasını bitirince;

"Bu gencin adı Mario. Bizimle birlikte seni sikmekten memnuniyet duyacağını söyledi."

"Ona söyle lütfen sen ve kocam beni önden arkadan sikerken yarağını ağzıma almak istiyorum."

Orospu Göknil Hanım Mario'nun yanına sokularak onu soymaya başladı. Üzerinde üniforma olduğu için çırılçıplak kalması biraz vakit aldı. Demir ve Silviyo bu vakti değerlendirerek Orospu Göknil Hanım'ın üzerindeki yarı parçalanmış bütün giyisileri çıkarttılar. Orospu Göknil Hanım dudaklarına doğru yumulup, sivri tırnaklarını Mario'nun kılsız diri göğsüne batırarak mıncıklamaya başladı. Mario'da ona sarılıp karşılık vermeye başladı. Bu arada vücudunun her yerinde dört el daha dolaşıyordu. Hangisi kimin eli farkedemiyordu ama saçlarından, bacaklarına amından göğüslerine her tarafında dolaşan bu eller sırılsıklam olmasına yetmişti bile. Kendini tam bir fahişe gibi hissediyordu.

"Biraz da ben sizi azdırayım, yarım daire şeklinde önümde dizilin bakayım."

Erkekler söylenileni yapınca Orospu Göknil hanım dizlerinin üzerinde yere oturdu. Tam karşısında üç tane kalkmış sik duruyordu. Sol ve sağ eline Silviyo ile Demir'in sikini aldı. Mario'nunki de tam karşısında duruyordu. Onu da hemen ağzına alıp emmeye başladı. Arada sikin üstüne tükürüp tekrar ağzına alıyordu. Mario'nun siki tamamen kaygan hale geldi. Sıra diğerlerinde diyerek ayni işlemi kocasının ve Silviyo'nun siklerine de uyguladı. Artık çıldıracak gibi olmuştu. Kimin siki nerede farkına varamaz hale gelmişti. Bir sik kulağına çarparken diğeri gözüne çarpıyor, üçüncüsü ise burnuna sürtünüyordu.

"Hadi artık beni sikin!!! Kocacığım bu sefer sen arkadan, Silviyo önden lütfen."

Demir denimki sikişerindeki Silviyo'nun pozisyonunu alarak yatağın kenarında sırt üstü yattı. Orospu Göknil Hanım üzerine çıkıp götünü kocasının sikine yerleştirdi. Silviyo ise önden amına girdi. Mario ise yatağın üzerine çıkıp Orospu Göknil Hanım'ın başını bacaklarının arasına alıp sikini ağzına verdi. Artık iş çığrından çıkmıştı. Bu üç yakışıklı erkek siklerini bu güzel fahişenin üç deliğine hiç durmadan sokup çıkartmaya başladılar.

"OOOOFFFFFF , bu ne güzel sikiş, Aaaahhhhh!!! , Hhıııııııım!!!! hiç bitmesin, beni hep böyle sikin." diye sarsılarak gelmeye başladı. Arzusu yerine gelmiş her deliğine bir yarak girmişti ayni anda. Erkeklerde kısa aralıklarla geldiler. Vücudundaki döller, bir kısmı deliklerin içinde bir kısmı dışına bulaşmış şekilde, Orospu Göknil Hanım'a nasıl da bir kaltak olduğunu hissettiriyordu.

Sikişten sonra Mario mesaisinin bitmediğini söyleyerek giyindi ve işinin başına döndü. Silviyo ise isterlerse kalabileceğini söyleyince, Demir ve Orospu Göknil Hanım bir ağızdan:

"Tabi ki kal Silviyo çok iyi olur."

Silviyo da bu cevabı bekliyordu. "Seve seve kalırım" dedi. O gece ve tatilin diğer günlerinde bu azgın çifte İtalyan misafirperverliğini gösterdi. Sabahları şehri gezdirdi akşamları yatakta hizmet verdi onlara. Ayrılma vakti gelince Silviyo'yu Türkiye'ye davet ettiler. O da mutlaka geleceğini söyledi.

Ertesi sabah erkenden arabalarına binip havaalanına gittiler. Uçakta geri dönerken Demir;

"Hayatım, tatilimiz iyi geçti değil mi?

"Ah evet şekerim. Harika bir tatildi. Hele benim istediklerimi yapıp Silviyo ile yaşadıklarımızı hiç bir zaman unutmayacağım"

"Ben de sana böyle bir deneyimi yaşama fikrini verdiğin için çok teşekkür ederim bir tanem."

Report Story

bylulukucu© 1 comments/ 24335 views/ 0 favorites
Previous
2 Pages:12

Please Rate This Submission:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments (1 older comments) - Click here to add a comment to this story or Show more comments or Read All User Comments (1)

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel