tagErotic CouplingsTelugu amma koduku dengulata 1

Telugu amma koduku dengulata 1

byammakoduku©

kaalaejiki naalugu rOju liivulu raavaDamutO aemi caeyaalO tOcalaedu.renDu rOjulu tirigaamu.appuDu naa room maeT gOpi "orae marii bOrugaa vundiraa laamba thiyaeTaruku veLdaamu padaa manci inliishu sinimaa vunnaTlundi"annaaDu.naaku ingliish sinimaalu cuuDDamu peddagaa alavaaTu laedu.okaTrenDu seks sinimaalu cuusaanu appaTiki.sarae elaaguu aemii pani laedu ani iddaramuu veLLaamu.

sinimaa modalayindi.oka 45 aeLLa vayasayina aame raatri inTilOki vaccindi.tana room lOki pOyi baTTalu vippindi.caalaa baagundi cuuDDaaniki.gunDrati ettulu manci shaepulO vunnaayi.tana naiTii vaesukoni pakka gadilOki veLLindi.akkaDa beD paina evarO paDukunnaTlu telustunnadi.veLLi aame beD pain kuurcuni duppaTi laagaesindi.akkaDa oka yuvakuDu vayasu 18 vunDoccu nagnamugaa paDukoni vunnaaDu.aame atanni laepakunDaa atani moDDani naakaDamu modalu peTTindi.cuutunTae naa guruDu laeci voogasaagaaDu.antalO aa yuvakuDu kaLLu tericaaDu.vaari maaTalu telugulO: "Oh mammii inta saepaenTi mammii raa niikOsamu appaTinunDi cuustunnaa"annaaDu.aame "aah Daarling ekkuva pani vunnadi andukae laeT ayindi.ayinaa vaccaesaagaa ivvaaLa raatrantaa mammii niitOnae paDukunTundi"ani ciikasaagindi.

asalu aemi jarugutundO teliyalaedu naaku.aedO maamuulu ingliish sinimaa ani vaccaanu.tiiraa cuustae idi tallii koDukula madhya seks sinimaa laavundi.vaccaeddaamu anukunnaa kaanii endukO cuuDasaagaanu.aame koDuku moDDa ciikutuu moolugutunTae naakaedO avutunnadi.koDukuto "asalu ii rOjantaa nii moDDae kanipistunnadiraa naaku nii moDDa ciikaalani nii tO dengincukOvaalani anipistuunae vundi.nannu nii lanja nu caesukunnaavu nuvvu"ani vaaDi moDDa ciikasaagindi.koddi saepaTiki aame koDuku paiki ekki koDuku moDDa tana pookulO duurcukoni voogasaagindi.cuustunna naaku matipOtunnadi.vaaDu "mammii mammii fak yur san fak mi mai bic fak haarD DarTii bic"ani tallini tiDutuu dengincukOsaagaaDu aprayatnamugaa naa aalOcanalu maa amma vaipu pOyaayi!!! amma paeru jayamaalini vayasu 47.aemaatramu ponkamu taggalaedu.

sinimaa ayipOyaaka iddaramuu vaccaesaamu.vastuu vunTae gOpii aDigitae"baagaanae vundiraa .kaanii naaku anniTikannaa vaaDu vaaDi amma nu dengaDamu naccindi.naaku maatram maa amma ni dengutaanu ani aaSa laedu"annaaDu.naa frenD alaa anTunTae naaku nOTa maaTa raalaedu."aenTraa aa maaTalu"anna."cuuDaraa jiivitamu lO dorikindi anubhavincaali"ani ceppaaDu."nijam cepparaa niiku mii amma paina kOrika vundaa "annaaDu."alaanTidaemii laeduraa kaakapOtae inTlO cuustunTaa vanginapuDu ciira jaarinapuDu"annaanu."okaTi ceptaanu aemii anukOkuraa mii amma nijamgaa caalaa baagunTundi.oka rakamgaa ceppaalanTae seks baambu raa abbaa aemi ettulu aemi shaepulu "annaaDu gOpi.naaku kOpamu vaccindi kaanii naenu gOpini aemii analaenu ananu endukunTae naaku vaaDu okaDae frenD.

aa rOju nunDi naaku aa sinimaa padae padae gurtu raasaagindi.kramamugaa sinimaalO naenu naa amma nu voohincukOvaDamu modalu peTTaamu.koddi rOjulaku inTiki veLLaanu enDaakaalamu liivilaku.akkaDa amma nu adOrakamugaa cuuDDamu modalu peTTaanu.maemu iddarame vunTaamu inTlO kaabaTTi bhayamu laedu.kaanii ammaku elaa ceppaali cepitae vappukunTundaa ani aalOcinci oka rOju veLLi amma gadi talupu koTTaanu .lOpalanunDi rammani ceppindi.appuDae snaanamu caesi vacci ciira kaTTukundi.caalaa andamugaa vundi cuuDDaaniki.amma mohamu vaipu cuusaanu.alaagae ennaeLLayinaa cuuDaalanipincae mohamu.errani pedavulu cuusi naaku kasekki pOyindi.beD pakkana amma braalu cuusi naaku aedO avutundi anipincindi.

"aemiTi raajaa aemayinaa kaavaalaa"andi."oorikae ammaa "ani veLLi amma pakkana kuurcunnaa.amma tO canuvu ekkuvae.maaTlaaDutuu koddi saepaTiki "ammaa naaku oka vishayamu ceppaaDu vaaDu oka sinimaa lO amma koDukulu caalaa klOj gaa vunDaDamu cuusaaDaTa alaa vunTaaraa"annaanu.amma navvi "andulO aemundi ekkaDayinaa amma koDukulu alaagae vunTaaru"anTunDagaa pakkaku jarigi caetini amma jaakeT paina vaesi sannu pisikaanu.okkasaarigaa vugruraalayindi"aenTraa niicuDaa aemitidi lae mundu veLLu ikkaDanunDi"ani kOpamugaa cuusindi.naaku aemi caeyaalO tOcalaedu.alaagae tala dincukoni kuurcunnaa akkaDa nunDi kadallaedu.naa vaipu amma cuustunnadi ani telisinaa alaagae vunDi pOyaanu .amma akkDa nunDi veLLipOyindi.naenu kadalakunDaa amma beD painae kuurcunnaa.paavu ganTa tarvaata amma vacci"aemiTiraa idi aemayindi niiki asalu nuvvu enta paapam caesaavO telusaa chii chii nuvventa digajaaripOyaavO telustunnadaa niiku"andi.ippuDu amma maamuulugaa maaTlaaDindi kOpamu laedu.

"ammaa naaku aemavutunnadO teliyadu kaanii naaku nuvvu kaavaali .ai lav yu ammaa nuvvu laekunDaa vunDalaenu.prati raatrii nuvvu naa kalalOki vastaavu.eppuDuu ninnae voohincukunTaanu"ani tala ettakunDaa gaba gabaa ceppaanu.vinTunna amma gunDaaginata pani ayindi.

"cuuDu raajaa niikaedO paTTinaTlundi.nii vayasu verri talalu vaestunnadi.manasantaa picci aalOcanalunnaayi niiku.okkasaari aalOcinci nuvvaemi caestunnaacvO kanna tallinae kOrukunTunnaavu nuvvu.sarae jarigindaedO jarigipOyindi naenu aemii anukOnu intaTitO marcipOdaamu.niiku tondarlOnae manci ammaayini cuusi peLLi caesaestaanu"andi.

"ammaa naenu marcipOlaekunnaa naaku endaru ammaayilanu cuusinaa aemii anipincadu naaku nuvvu tappa inkokaru vaddu.nii ishTamu ammaa.naenu maatramu maripOlaekunnaa annii niitOnae voohincukunTunnaa"annaanu.

amma akkaDa nunDi laeci maaru maaTlaaDa kunDaa veLLipOyindi.

idi jarigina tarvaata amma naatO sarigaa maaTlaaDalaedu.nannu raajaa anipilustunnaa naa vaipu cuuDadu navvaDam maanaesindi.naenu kanna kalalu annii alaagae vunDipOyaayi.okappuDu entO canuvugaa vunDae vaaLLamu ippuDu naa mohamu kuuDaa cuuDaDamu laedu.antaa naenu caesina tappae anukunnaa.

sinimaalO cuusina vidhamugaa amma kaLLaku gantalu kaTTi mancaaniki kaTTaesi kaaLLu caapi ekkinaTlu voohincukonaevaaDini.ammani naa baanisalaa caesukoni naenu ceppinaTlu caestunnaTlu voohincukonae vaaDini.kaanii alaa ekkuvarOjulu caeyalaeka pOyaanu.naenu amma tO caestunnaTlu voohincukunTunnapuDu amma vaddu vaddu annaTlu vinipincaedi.

naaku adi naccaedi kaadu.amma vaddu vaddu anakunDaa raajaa inkaa inkaa aapaku gaTTiggaa toyyi ani vinaalannadi naa kOrika.caalaa rOjulu maaTalu laevu iddarikii eppuDuu evari gadullO vaaru vunTuu gaDipaesaamu.oka rOju amma naa gadiki vacci "raajaa idi mancidi kaadu.manamu manushulamae andarikii kOrikalunTaayi.niiku kOrikalu ekkuva vunnaTlunnaayi kaadananu.mee naanna veLLipOyaaka 10 aeLLugaa naenu kuuDaa vonTarigaa vunnaa .ennOsaarlu naalOnuu kOrikalu raaju kunnaayi kaanii evariki ceppukOnu"ani vekki vekki aeDavasaagindi.

naenu amma pakkana kuurcuni amma nu daggaraku tiisukunnaa.nudiTi paina muddu peTTi amma kaLLalOki cuusaanu.baadha paDutunnadi naannanu talucukoni anukunnaa.naa caetini amma toDala paina nimurutuu amma caetini naa lungii paina peTTi adimaanu.okka nimushamulO taerukoni "raajaa vaddu"ani gaTTigaa araci tappuraa ani akkaDanunDi rivvuna tana gadiki parigettindi.

aa raatrantaa allagae naenu maelukoni vunnaa.endukO amma vastaadi ani anipincindi.raatri 12 ayindi.amma naa gadilOki vaccindi.baagaa aeDcinaTlundi .kaLLu vubbi vunnaayi ."raajaa aalOcinci oka nirNayaaniki vaccanu.nannu viDici nuvvu ekkaDakuu veLLavugaa.alaagayitae manamu jiivitaantamu kalasi vundaamu.naenu ceppinaTlu caeyaali.naaku ishTamu laeni pani caeyakuuDadu"andi.aanadamugaa vappukoni ammanu naa kaugililOki tiisukonnaa.

amma naa pedavulu andukundi.iddaramuu nOTlO nOru peTTi muddu peTTukunnaamu.naa caetulu venakku pOnicci pirralanu nimarasaagaanu.amma tana caetini naa chaati paina ruddutuu kindaku pOniccindi.naaku teliyalaedu amma ika signal iccindaa laedaa ani.naenu naa lungii tappincaanu.amma kindaku cuusi "ammO aemO anukunnaa caalaa peddadae"ani baagaa nigiDi vunna naa guuTamu cuusi andi.

caetilOki tiisukoni aapyaayamugaa nimiri "caalaa baagundi raajaa"ani kindaki jaari naa mundu kuurcundi.vaeDi miidunna nOru pedavulu naalukatO naa guuTaanni nOTlOki tiisukundi.naadi niTaarugaa laeka koddigaa vangi vunDaDamutO ammaku ibbandi gaa vunnaTlundi.amma nOTlOki peTTukunnaaka buggalu laavugaa avaDamu cuusaanu.koddi saepu capparinci laeci nilabaDi naa cuTTuu caetulu vaesindi.

"raaja aenToraa naakendukO ika caalu anipistunnadi"andi. "ammaa nii ishTamu manamu nidaanamugaa caesukundaamu"annaanu.nijaaniki naaku alaagae amma nOTlO kaarcaeyaalani vundi.aa rOjununDi koddirOjulu iddaramuu muddulu maatram peTTukonnaamu.amma ceppindi"naaku koddigaa Tayim kaavaali raajaa aemii anukOku"andi .naenu sarae annaanu.

oka rOju amma pilistae veLLaanu.naenu veLLinappaTiki jaakeT langaa miida vundi.nannu laakkuni muddu peDutuu naa lungii paina ceyyi vaesi adimindi.naenu jaakeT huks tiistuu amma nu cuusaanu."parlaedu vippeyyi"andi.modaTisaari cuustunna amma saLLu.caalaa baagunnaayi.gunDramugaa madhyalO nikka boDucukunna muccika vundi. vangi saLLanu nOTlOki tiisukoni ciikutuu muni paLLatO muccikanu korikutunTae amma moolugutuu naa talanu adumukundi.

ceyyi kindaku pOnicci langaa bondu laagi vippaesaanu.caetini poo remmala madhyaku pOniccaanu appaTikae taDigaa vundi akkaDa.naa renDu vaeLLanu remmala madhya duurustunTae "aah raajaa"ani mooligindi.naaku venTanae paDukObeTTi pookulO duurcaalanipincindi kaanii amma inkaa anduku siddam avalaedu anukonnaa.

nannu vellakilaa tOsi kindaku caeri naa guuTanni nOTlOki tiisukoni ciikDmu modalu peTTindi.tala mundu ku venakku vooputunTae "ammaa pliij okkasaari "ani amma pooremmala vipu cuupincaanu."ippuDae kaadu"ani ciikaDamu modalu peTTindi.koddisaepaTiki naenu alaagae amma nOTlO kaarcaesaanu.caalaa sTaaku vunnaTlunnadi.okkasaarigaa anta nOTlOki vastunTae amma taagalaeka poyindi.amma pedavula miidugaa bayaTaku kaaraDamu modalu peTTindi naa moDDa rasamu.

alaa renDu vaaraalu gaDicaayi.caalulae ii maatramayinaa anipincaedi.prati raatri paDukObOyae mundu amma pilici ciikaedi.naenu truptigaa amma nOTlO kaarcaevaaDini.inkaa ennaaLLO ani rOjuu eduru cuustunnaa.oka rOju aagalaeka aDigaesaanu"ammaa inkaa ennaaLLu nii pookulO duurcaali pliij"annaanu.aa raatri naenu amma nOTlO kaarci veLtunTae amma naatO "raepae manaku SObhanam"andi.naa aanadaaniki avadhulu laevu.

marusaTi rOju amma nannu tana paina paDukOmani ceppi naa moDDa caettO paTTukoni tana pookulO ki duurcukundi."nemmadigaa toyyi"andi.naenu duurcutunTae moolugutunnadi.naa 8 anuguLaala moDDa duurustunTae inkaa veLtuunae vundi."aah raajaa nemmadigaa duurcu aa aa adii koddigaa aah "andi.

naenu mottamu duurcaesi amma paina voogaDamu modalu peTTaanu.koddisaepaTiki "raajaa naenu nii paiki vastaanu"andi.naenu alaagae vellakilaa pakkaku vaali ammanu naa paiki ekkincukunnaa.amma alaa vooogutunTae saLLu egiregiri paDasaagaayi.naaku kaaripOtunTae ammanu gaTTigaa adimi kaarcaesaanu.koddi saepaTiki amma laecindi.amma kaLLalO kanniiLLu vunnaayi."ii rOjutO naenu pedda paapamu caesaanuraa"andi.naaku truptigaa vundi.

nela rOjula tarvaata ammanu inTlOnae peLLi caesukonnaa."nannu ammaa ani pilavaku ikanunDi maalinii anu chaalu "andi. naenu ammanu jayamaalinii ani pilustuu daggaraku tiisukunnaa. nannu appaTinunDI amma raajaa ani kaaka aemanDii ani pilavaDamu modalu peTTindi.naakala neravaerindi naa amma naa bhaarya ayindi. maa maalinii maLLii naaku paalistuu naatO kaDupu caeyincukundi naa muddula jayamaalinitO haayigaa saagipOtunnadi naa kaapuramu.

Report Story

byammakoduku© 29 comments/ 469600 views/ 1 favorites

Share the love

Similar stories

Report a Bug

1 Pages:1

Please Rate This Submission:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments (29 older comments) - Click here to add a comment to this story or Show more comments or Read All User Comments (29)

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

You may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel