tagIncest/Taboomazi aai ani mi

mazi aai ani mi

bysexyvicky154©

माझे नाव पप्पू आहे म्हणजे मला सगळे घरात पप्पू म्हणतात.हि गोष्ट मी आणि माझ्या बायकोची आहे,जी व्यक्ती दुसरी तिसरी कुणी नसून माझी आईच आहे.असो मी माझ्या गोष्टीला सुरुवात करतो.
आधी माझ्याबद्दल सांगायचं तर मी लहानपणापासूनच sex च्या बाबतीत खूप भुका होतो. माझी उंची ५ फुट १० इंच आहे,शरीर मध्यम बांधाचे आहे.मी सावला आणि दिसायला सर्व साधारण आहे.आमच्या घरात आई पप्पा ताई आणि मी असे चारच लोक आहोत.ताईचे लग्न एका वर्ष्यापुर्वी झाले.
माझ्या आई पप्पांचे लग्न झाले तेव्हा आई १६ वर्ष्यांचीच होती.आता ती ३९-४० वर्ष्यांची असावी.मी २१ वर्ष्यांचा आहे ,माझ्या आईचे नाव रमा आहे ,ती खूप गोरी आहे,तिची figure नॉर्मल एका मराठी स्त्री ची जशी ह्या वयात असते तशी आहे,ती खूप जाड किंवा खूप बारीकही नाही,खूप दिसते कुणीही आकर्षित होईल अशीच ती आहे,मला तिची गांड सर्वात जास्त आवडते.मस्त भरलेली आहे,मागून बघितल्या वर अस वाटत लवडा कायम तिच्या गांडीवरच रहावा.
मी माझ्या आईला चोदायाचा प्रयत्न २ वर्ष्यांपासून करत होतो पण मी मला ते शक्य होत नव्हत...आमची घरची परिस्थिती गरिबीची होती,सर्व घराची आशा मीच होतो कारण कि खूप हुशार होतो,माझा engineering ला number लागला. पण दुसया वर्ष्यानंतर मी खूप बिघडलो होतो .असो .....२ महिन्यापूर्वी आईला पहिल्यांदा झवले.....त्याची गोष्ट तुम्हाला सांगतो ....
आमच्या घरात हॉल मधे पलंग आहे ...त्यावर मी झोपायाचो .. आत मधे एक बेडरूम आहे...त्यावर पप्पा झोपायचे ....माझे पप्पा MIDC मधे कामाला असल्यामुळे त्यांच्या शिफ्ट change होत रहायच्या ...कामावरून आल्यावर ते खुप थकलेले अस्ल्यामुले त्यांचा तो रूम होता ते तिकडेच झोपायचे ...हॉल मधे आई पलंगाला चिकटून खाट (बाज ) टाकुन झोपयाची...जेव्हा ती झोपली की मी तिच्या शरीराकडे बघायचो....नकळत धक्का लागल्यासारख करून बर्याच वेळा तिला स्पर्श करायचो..माझ्या ह्या सर्व गोष्टींना सुरुवात खूप आधी पासून झाली होती पण मागील ३-४ महिन्यापासून माझी हिम्मत वाढत चालली होती...मी रात्री ती माझ्याकडे पाठ करून झोपली मी हळूच तिच्या जवळ जावून झोपायचो ....मला तिची गांड खूप आवडत असल्यामुळे मी तिच्या गांडीला स्पर्श करायचो ...हळूच काही सेकंदासाठी तिच्या गांडीवर लवडा ठेऊन लगेच उठून माझ्या जागेवर यायचो..कदाचित तिला जाग हि आली तरी तिला मी पलंगावर गाढ झोपलेलो दिसायचो.....
एक दिवस मी नेहमी प्रमाणे तिच्या गांडीवर हात ठेवला ....थोडा वेळ हात तसाच ठेवला ...नंतर हाताने मी हळूच तिची भरदार गांड दाबू लागलो ...तिच्या कडून काहीही हालचाल नव्हती ...त्या दिवशी खूपच गाढ झोपेत असावी.मी नंतर तिला चिटकून असा झोपलो कि माझ्या लंड माझ्या night pant मधूनही तिच्या गान्डीच्या भेगेत बरोबर बसेल ...खूप सुख वाटत होत...माझ्या सोट्या खूप जास्तच ताठ झाला ..तिच्या गादिसारख्या मऊ मऊ गान्डीच्या स्पर्शामुळे मला माझ्या लवड्याला कंट्रोल करणे कठीण जात होते..मी थोडा वेळ लंड तसाच ठेऊन तिच्या चिकटून झोपून राहिलो...तिला अजून हि जाग नव्हती,मग लंड तिच्या भेगेत थोडा दाबला आणि बरोबर सेट करून वरच्यावर shot
मारल्यासारख करू लागलो ,....काही सेकंदातच माझ गळाल..कारण मी पहिल्यांदाच कुठल्या बाईच्या शरीराच्या आनंद घेत होतो..तस मी मुठ्ठ्या खूप वर्ष्यापासून मारत होतो,पण एवढ्या sexy आईसमोर मी लगेच ढेर झालो.असो ....त्यानंतर तिने थोडी हालचाल केली ..कदाचित तिला माझ्या झटका जाणवला...मी तत्काळ तिच्या पासून दूर होऊन पलंगावर जावून झोपलो..
त्या दिवसानंतर मी रोज असाच तिच्या शरीराचा आनंद घेत होतो...सकाळी मी पुन्हा नॉर्मल वागायचो ...पण एक दिवस पप्पा गावाला गेले होते...घरात आई आणि मीच होतो....त्या रात्री मी laptop वर movie बघत होतो...रात्रीची १०:३० ची वेळ असावी ...आई म्हणाली कि तू आतल्या रूम मध्ये झोप..मी पुढे हाल मध्ये झोपते पण मी म्हणालो नको मी पुढे झोपतो म्हणून आणि आम्ही नेहमी प्रमाणे hall मध्ये झोपलो...त्या रात्री मी १:३० वाजेपर्यंत movie बघितली आणि मग नेहमी प्रमाणे आईकडे नजर टाकली ...खूप sexy वाटत होती ...माझा लवडा सलामी देऊ लागला मग light बंद करून करून पुन्हा तिच्या शरीराचा आनद घ्यायला सुरुवात केली..त्या रात्री मी timepass न करता सरळ तिच्या गांडीवर हात ठेऊन तपासून बघितलं कि तिला जाग तर नाही ना.....मग मी माझा सोट्या काढला अन तिच्या गांडीवर ठेवला...स्वर्गसुख मिळत होत ...पण आज घरात कुणी नसल्यामुळे असेन कि काय कारण माहित नाही पण काहीतरी पुढची स्टेप करायची इच्छा होती...नंतर मी ठरवलेच आज आईचा जेवढा जास्त आनंद घेता येईल तेवढा घ्यायचा ...जे होईल ते बघितलं जाईन...मी तिचा गांदीच्या भेगेत लवडा ठेऊन हलवू लागलो...बराच वेळ मी अस करत होतो..माझा स्पीड रोज पेक्षा जास्त होता आणि रोज सारख आज काळजी घेऊन करत नव्हतो...खूप वेळाने मला तिचि हालचाल जाणवली...मी सरकून माझ्या जागेवर झोपलो..पण कदाचित तिला आज जाणवलं कि तिच्या गांडीत काहीतरी तुचट आहे म्हणून ती झटकन उठली इकडे तिकडे बघितलं ...मी झोपलेलो दिसलो असेन ...ती थोडा वेळ तसीच उठून बसली आणि नंतर बाथरूम मध्ये गेली...बाथरूम मधून आल्यानंतर ती पुन्हा येऊन झोपली...इकडे माझ आज गालाल नव्हत ...माझी इच्छा आज अपुरीच राहिली होती...मी थोडा वेळ तिच्या झोपायची वाट बघितली आणि पुन्हा लवडा काढला अन तिच्या काढे बघू लागलो ...ती ह्या वेळेस माझ्या काढे तोंड करून झोपली होती ..मी तिच्या पालटण्याची वाट बघत होतो पण खूप वेळ ती तसीच झोपली होती...मी तिच्या ओठाकढे बघत होतो...खूप छान वाटत होते..तिची ते गोर-गोर रूप बघून मला वाटायला कि कधी माझी आई माझी बायको होईल...माझा कंट्रोल सुटत होता ..मी तिच्या ओठांना बोटाने स्पर्श केला...पण नंतर मला किस करावा वाटायला लागल ...मग विचार करता तिच्या तोंडाजवळ तोंड नेल आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले ..तिच्या कडून काहीच प्रतिसाद नव्हता..मग तिला किस करू लागलो...काही सेकंदच झाले असतील तिने डोळे उघडले आणि मला जोरात बाजूला फेकले..."पप्पू लाज वाटत नाही ...काय झाल तुला ...आईसोबत असले चाळे करायला.." ती रडायला लागली...मला काहीच समाजात नव्हत कि काय कराव...ती म्हणत होती माझ्याच नशिबी हे अस कस याव...ती खूप रडत होती....मी तिच्या जवळ गेलो आणि म्हटलो "आई मी काय सांग ना...तू इतकी छान दिसतेस आणि मला तुझ्या शिवाय कुणीच आवडत नाही...मी खूप कंट्रोल केल पण तरी रोज रात्री तुझ्या कडे नुसत बघितलं तरी मला कसतरी होत.. आणि तुला माहित आहे वय कस असते..आई मला खूप guilty फील होत ग पण काय करू...तूच मला attract करतेस...मी काय करू तूच सांग "
आई थोडा वेळ तशीच बसून होती..नंतर ती म्हटली,"पप्पू खर सांगू रात्री तू माझ्यासोबत हे जे काही करतोस ना हे मला खूप आधीपासूनच माहित होत..तुला काय वाटल मी झोपेत असायची अस..नाही रे ..पण म्हणायची ह्या वयात होत असत आज थांबेल उद्या थांबेल...नंतर नंतर तुझ हे सगळ वाढत जात होत म्हणून मी ठरवलं तुला बोलायचं पण योग्य वेळ मिळत नव्हती...आणि आज तर सहनशक्तीचा अंतच केला ....एकदा सांग तुला काय करायचं आहे माझ्या बरोबर...आज घरी कुणीही नाही काय करायचं ते करून पण पुन्हा परत मला हे अस वागण नको आहे.."
मी हे ऐकून shock झालो ....मी विचार केला म्हटलो आई मला फक्त एकदा तुझ्याबरोबर नवरा-बायको सारख राहायचं..."
"पप्पू.. इतका कसा बिघडला रे तू...हे बोलतांना तुला जरा पण शरम नाही आली का रे"
"तूच म्हणालीस म्हणून मी सांगितलं....आई फक्त एकदा please ....please ..... करू देणा "
"पप्पू तू मला पूर्णपणे झवयाच म्हणतो आहेस का ?"
"हो "
"ते कस शक्य आहे तू माझा मुलगा आहेस..आणि मला वाटल तुला फक्त माझ्या अंगावरून हात फिरवायचा आणि थोडी फार स्त्री च्या शरीराची मजा घायची असेन म्हणून मी तस म्हटले ...."
"आई फक्त एकदा मला पूर्ण आनद घेऊ दे ...माझी इच्छा पूर्ण झाली कि पुन्हा अस करणार नाही please "
"पप्पू मी तुझ्या साठी उघडी होईन पण वरच्यावर काय करायचं ते करून घे मी तुला झवू देणार नाही.."
"आई ..ठीक आहे ..ये इकडे पलान्गावर्ती...पण जे काही करशील ते मनापासून कर ..विसरून जा मी तुझा मुलगा आहे आहे म्हणून.मला तुझ्याकडून चांगला response हवा आहे "
"ठीक आहे पण फक्त वरच्यावर ...promise कर आणि हि गोष्ट कुणालाही काळात कामा नये .."
"ठीक आहे ..promise ...आता ये तू इकडे..."
आई उठून पलंगावर आली ..मी तिच्या जवळ सरकलो आणि तिला कुशीत घेऊन झोपलो...मी तिच्या मानेवर किस करू लागलो ...मीच्या वर झोपलो आणि वेड्यासारखा तिच्या मानेवर गालावर किस करत होतो...मी तिला म्हणालो "आई मला तुला lipkiss करायच्या आहे..करू?.." ती हो म्हणाली आणि मी तिच्या ओठांवर माझे इथ ठेकावले ती ओठ उघडत नव्हती..मग मी तिला म्हणालो .." आई मी तुला response द्यायला सांगितला होत.."
मग तिने ओठ उघडले आणि मी मनसोक्त पाने तिचा किस घेत होतो...ती मस्त response देत होती...काही वेळाने तिने तिचे हात माझ्याभवती धरले ..मी अजून पण तिच्या तोंडात तोंड घालून किस करत होतो...ती पण खतरनाक प्रतिसाद देत होती..आम्ही दोघे hollywood movie सारखे किस करत होतो...नंतर मी तिच्या वरून उठलो आणि t -shirt काढला आणि तिला म्हटलो "आई सोड ना साडी आणि blouse ..." ती उठली आणि तिने blouse काढायला सुरुवात केली..त्यावेळेस ती म्हणाली "किस छान किस करतोस रे . कुठून शिकला हे सगळ.."
"आई तू बघ ...अजून काय काय शिकलो आहे मी ते "
तिने तोपर्यंत blouse काढले आत मध्ये तिने ब्रा घातली नव्हती ...मी तिला जवळ घेतले आणि पुन्हा तिच्या तोंडात तोंड टाकले ...तिच्या ball चोळू लागलो....तोंडात घेऊन चोकू लागलो...आता ती सुस्कारे भरू लागली होती ...ती excite झाली आहे बघून ती पुन्हा पुन्हा तिला किस करत होता मधेच ball चोळत होतो ...तिला वेड्यासारखा किस करत करत होतो ..तिचे सुस्कारे वाढत होते ...ती खाली सरकलो आणि तिची साडी सोडली...तिचा परकर पण सोडून खेचून घेतला....आता माझी आई माझ्या समोर होती...फक्त नीकर वर...परीच वाटत होती ती....तिचे विशाल वक्ष ...ते गोर शरीर बघून मला काहीच समजत नव्हत...."आई तू खूप खूप sexy आहेस ....मी पागल झालो आहे तुझ हे सौंदर्य बघून..."
मग ती उठली ..तिने नीकर काढली आणि मला तिची पुच्ची दाखवून म्हणाली हे बघ ..इथून तू बाहेर ह्या जगात आलास."
मी तिच्या पुच्ची कडे बघितलं आणि लगेच तिच्या पुच्चीचा किस घेऊ लागलो तशी ती खूप जास्त जास्त आवाज करू लागली...मी तिला अजून जास्त excite करत होतो...ती माझ तोंड तिच्या पुच्चीत दाबत होती ....मी नंतर पुन्हा वर सरकलो तिचे ball तोंडात घेऊ लागलो...तर मी म्हणाली..." pant काढ ना...मला पण तुझा नालायक सोट्या..."
मी लगेच pant काढून माझा लवडा तिच्या समोर धरला तिने लवडा पाहून हातात घेतलंआणि चोळू लागली ...तसा तसा माझा लवडा ताठ होत होता ..."खूप मोठा आणि जाड आहे रे तुझा सोट्या ...लहानपणी बघायची तेव्हा ...एवढासा होता..."
ती माझा लवडा चोळत होती आणि मी तिचा वर पुहा चाडलो आणि पुन्हा किस करू लागलो ... मी लवडा तिच्या पुच्ची जवळ आणला आणि हळूच मध्ये घालायचा प्रयत्न केला ...ती म्हटली " पप्पू नको..घालू नको.."
"आई please ...फक्त एकदा..." अस म्हणून मी तिच्या तिला पुन्हा lipkiss करू लागलो ...मी लवडा तिच्या पुच्ची वर ठेवला अन ती काही बोलायच्या आत तिच्यात घुसवला..ती हलकेच ओरडली ...तिची पुच्ची पूर्णपणे ओलसर झाली असल्यामुळे लवडा...सरळ आत गेला ...तिच्या गर्माम्गरम पुच्चीत माझ्या लवडा आता सुखावलं होता...माझे मागील दोन वर्षांपासूनच स्वप्न आज पूर्ण झाल होत....मी माझ्या आईला झवत होत....मी जोरजोरात shot मारू लागलो....तिचे सुस्कारे वाढत होते..."हळू कर रे ...दुखतंय रे...पप्पू हळू....."
पण मी काही थांबत नव्हतो माझ जोरजोरात झवन चालूच होत..ती हळू हळू ओरडत होती...म्हणत होती.."खूप आहे रे तुझा ...माझी फाटून जाईल रे...हळू कर..."
पण मी तिच्या सुख घेण्याच्याच धुन्धीत होतो...मी तिला चांगलीच रगडून काढत होतो...३-४ मिनिटांनी तिचा आवाज बदलला ...आता ती एन्जोय करत होती..."घाल ...कर कर...आज काय मजा करायची ती करून घे..."
"पप्पू ...कर जोरात कर....झवून टाक मला.."
१० मिनिटा नंतर ती झाडली पण मी अजून चालूच होतो...काय माहित पण माझा stamina आज खूप जास्तच होता...ती शांत झाली तरी मी दणादण shot मारत च होतो...काही सेकंदानंतर माझ पण गळाल...मी तिच्या पुच्चीतच माझ रस सोडला आणि तिच्यावर पडलो..आम्ही दोघे दमलो होतो...ह्या सर्व वेळात ती पण जोरजोरात गांड हलवत होती..त्यामुळे तीही खूप दमली होती...थोडा वेळ मी तसाच तिच्यावर पडून राहिलो... नंतर बाजूला होवून तिच्या अंगावर हात टाकून तिला जवळ घेतलं आणि म्हणालो " thanks आई ....तू great आहेस...तुझ्यासारखी sexy आणि सुंदर तूच आहेस....I LOVE YOU आई.."
"i love you too बेटा ,अस सुख मला पण तुझ्या पप्पांनी खूप वर्षांपासून दिले नव्हत ..मलाही खूप मजा आली..तुझ्या लावड्यात पण जादू आहे..तू तुझ्या बायकोला खूप खुश ठेवशील.."
"आई तूला खरच आनंद वाटला ना ?"
"हो रे ..." .........माझा लवडा हातात घेऊन ती म्हटली.."दम आहे ह्याच्यामध्ये "
"आई खरच तुला माझा लवडा एवढा आवडला असेन तर त्याला पुन्हा तुला झवायाचा chance कधी मिळेल?''
"कधीही जेव्हा तू म्हणशील तेव्हा !"
"आता बद्दल तुझा काय विचार आहे ?"
"नक्कीच तुझी राणी तुझ्यातही रेडी आहे......"
त्यानंतर मी तिला पुन्हा रात्री तीन वेळा झवले.....
त्यादिवसानंतर आम्ही रोज जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा sex करतो...ती मला आता नवराच मानते ...आजकाल ती जेव्हा फक्त ती आणि मी घरात असतो तेव्हा मंगळसूत्र घालत नाही ...म्हणते आता तू माझा नवरा आहेस ..लवकर लग्न कर माझ्याशी ..."
आम्ही दोघे खूप सुखी आहोत ....आईला झवन आणि तिच्या सोबत बायको म्हणून जगण्यासारख सुख नाही...
असो ....आमच्या स्टोरीत पुढे काय झाल ते पुढच्या परत मध्ये....

(सर्व मराठी आई झाव्वाड्यान्साठी हि स्टोरी आहे ...आई आणि मुलगा यांच्या sex बद्दल मी खूप search केल पण इंटरनेट वर खुप कमी stories आहेत,म्हणून मला वाटल माझी स्टोरी post करावी....हि माझी खरी स्टोरी आहे ....९० % खरी आहे आणि १० % बदल केलेला आहे..ते पण मला writing चा अनुभव नाही म्हणून.comments and suggesions are welcome....my mail id sexyvicky154@gmail.com)

Report Story

bysexyvicky154© 17 comments/ 697073 views/ 5 favorites
1 Pages:1

Please Rate This Submission:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Favorite Author Favorite Story

heartdg16, radhabarwali and 3 other people favorited this story! 

Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Anonymous04/22/18

OK

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

Show more comments or
Read All 17 User Comments  or
Click here to leave your own comment on this submission!

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel